Aanvraag

Digitaal project

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

  • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
  • Aanleverinstructie bijlagen: de bijlagen dienen in één PDF-bestand te worden aangeleverd, waarbij het PDF-bestand geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, ect) bevat.
  • Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag is niet compleet zonder de gevraagde bijlagen.
  • Uiterlijk één dag na de indiendatum dient een ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier inclusief de bijbehorende bijlagen per post te worden verzonden naar het Nederlands Letterenfonds, Suzanne Meeuwissen, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam (datum poststempel is hierbij leidend). Persoonlijk inleveren kan alleen op de dag na de indiendatum (niet later) tussen 09.00 en 17.30 uur, adres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
  • Na ontvangst van de complete aanvraag per post en e-mail, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.