Subsidies

Deze pilotregeling is bedoeld voor het creëren van nieuw literair werk anders dan een boek- of tijdschriftpublicatie: van performance tot podcast en van spoken word tot virtual reality.

Daarnaast is het mogelijk een deel van het bedrag in te zetten voor je professionele ontwikkeling. Hierbij kun je kiezen voor een vorm van scholing, coaching of begeleiding, maar ook reis- of verblijfskosten voor studiedoeleinden in binnen- of buitenland kunnen worden bekostigd.

Het totale subsidiebedrag is altijd € 10.000.

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst; als datum geldt de datum van ontvangst van de complete aanvraag.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.