Aanvraag

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk.

Met deze ontwikkelbeurs investeert het Letterenfonds in het kunstenaar- en het cultureel ondernemerschap van auteurs. Met deze subsidie kan een auteur kiezen voor een vorm van scholing, coaching, of begeleiding die op dat moment in zijn professionele ontwikkeling past. Ook reis- of verblijfskosten voor studiedoeleinden in binnen- of buitenland (in bijvoorbeeld een schrijversresidentie) kunnen met een ontwikkelbeurs worden bekostigd.

De ontwikkeldoelen kunnen zowel verband houden met het vergaren van kennis of het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het literaire project waaraan de auteur werkt, als met de ontwikkeling van algemene professionele vaardigheden of kennis gerelateerd aan het kunstenaarschap. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderhandelingstechnieken, spreken in het openbaar, gebruik van sociale media, kennis van de belastingwetgeving, etc.

Er kan een ontwikkelbeurs van maximaal € 2.500 (inclusief BTW) worden aangevraagd, afhankelijk van de behoeften; een op maat toegesneden bedrag voor een specifieke cursus is ook mogelijk.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.