Aanvraag

Schwob

Nederlandse uitgevers kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van de publicatie van nieuwe literaire vertalingen.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor op de Schwob-website voorgestelde romans, maar ook voor andere titels. Voorrang wordt gegeven aan vertalingen in het Nederlands uit die taalgebieden of landen waar géén instituut of fonds bestaat dat voorzieningen kent ter ondersteuning van de vertaalkosten van een boekuitgave.

Voorwaarden

Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden na aanlevering voor de deadlines van:

  • een plan met de aard en omvang van het te vertalen werk en een motivering van het literaire belang ondersteund door de beschikbare recensies of beschouwingen, en een globale planning van de publicatie;
  • een gemotiveerde begroting van de publicatie die in verhouding staat tot het voorgestelde project; maak hiervoor gebruik van het calculatieformulier.
  • een vertaald fragment van het boek in het Engels of Duits
  • vermelding welke subsidiegevers en/of sponsoren zijn benaderd en met welk resultaat;
  • een promotieplan en een realistische schatting van het aantal te verkopen exemplaren;
  • een exemplaar van de brontekst;

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.