Aanvraag

Literaire tijdschriften

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling en professionalisering van schrijvers, vertalers en redacteuren. Het Letterenfonds investeert met de regeling in de makers van deze tijdschriften. Kwaliteit, diversiteit en professionaliteit staat bij deze regeling voorop.

‘Het literaire tijdschrift is er voor de lezer die zich niets wil laten voorschrijven en die zelf wil ontdekken’ - Adriaan van Dis

Voorwaarden

  • Het tijdschrift beschikt over een professionele redactie die bestaat uit meerdere personen. De redactie zorgt voor de acquisitie en selectie van de kopij en redigeert en corrigeert alle te publiceren kopij.
  • Minstens de helft van de gepubliceerde bijdragen is literair van aard en de bijdragen zijn niet in hoofdzaak geschreven door de redactieleden zelf.
  • Ten minste één andere partij treedt op als co-financier, het Letterenfonds kan niet de enige investeerder zijn.

Aanleverinstructie

  • Het online aanvraagformulier dient uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
  • Aanleverinstructie bijlagen: Gebruik hiervoor de uploadfunctie op de website. Het subsidieformulier is onderaan deze pagina te downloaden.
  • Na ontvangst van de complete aanvraag, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail. Daarin ziet u de gegevens terug die u heeft ingevuld.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.