Aanvraag

Het Nederlands Letterenfonds beoogt met de regeling Projectsubsidies voor Literaire Vertalingen de Nederlandse literatuur te verrijken door de bevordering van vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers kunnen met behulp van een projectsubsidie van het fonds investeren in kwaliteitsvolle vertalingen en in (de ontwikkeling van) hun talent.

  • De aanvrager moet minstens één zelfstandige literaire vertaling hebben gemaakt (conform Modelcontract GAU/VvL).
  • Deze vertaling mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan vier jaar.
  • Het vertaaldebuut moet uit dezelfde taal zijn vertaald als de brontekst waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd. Een duo-vertaling is toegestaan mits het project waarvoor wordt aangevraagd door hetzelfde duo wordt vertaald als de literaire debuutvertaling.

Indien de vertaler al meerdere literaire vertalingen heeft gepubliceerd, gelden deze drie eisen niet.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.