Subsidies

Fragment- vertalingen & promotie van titels

Het Nederlands Letterenfonds geeft literair vertalers uit het Nederlands opnieuw de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een Nederlands literair werk. Daarnaast bestaat de opdracht deze keer ook uit het actief onder de aandacht brengen van het werk bij buitenlandse uitgevers. Het doel van dit project is het ondersteunen van vertalers en de acquisitie van Nederlandse titels door internationale uitgevers.

  • het Nederlands Letterenfonds beschikt nog niet over een vertaling van het werk in de doeltaal
  • de vertaler uit het Nederlands moet zijn geaccrediteerd door het Nederlands Letterenfonds

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.