Subsidies

Literaire projecten en manifestaties

Literaire manifestaties

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek.

Aanvragen

  • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
  • Aanleverinstructie bijlagen: Gebruik hiervoor het formulier te downloaden op de pagina over deze subsidie. De bijlagen dienen in één PDF-bestand te worden aangeleverd, waarbij het PDF-bestand bij voorkeur geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, etc) bevat.
  • Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.