Subsidies

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

Voor de uitgave van:

  • klassiek: belangrijk Nederlands- of Friestalig literair erfgoed
  • hedendaags: goedgeschreven, oorspronkelijk literaire non-fictie van uitzonderlijk belang en buitengewone kwaliteit, verzamelde werken, literaire biografie├źn, literaire essaybundels, leesedities van verzamelde toneelteksten, Friestalige literatuur, graphic novels
  • vertalingen: de eerste twee uitgaven bij een Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond; vertalingen van canonieke literaire teksten uit een dode taal; bloemlezingen uit relatief onbekende literaturen, voorzien van een gedegen introductie

Ter herinnering

  • Aanvragen voor publicaties die al verschenen zijn of binnen twee maanden na indiening van de aanvraag verschijnen, zullen niet in behandeling worden genomen.
  • Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.