Subsidies

Productiekosten bijzondere uitgaven

Nederlandse en Friese uitgeverijen kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren maar bijzondere literaire titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Basisvoorwaarden

  • De subsidie is bedoeld voor uitgaven die zich onderscheiden van het reguliere aanbod.
  • Uw aanvraag dient minimaal dertien weken en maximaal een jaar voor publicatie van het boek (of e-book) ingediend te worden.
  • De uitgave dient op z’n minst vier jaar na publicatie breed beschikbaar/leverbaar te blijven.
  • Voor boekpublicaties geldt een minimale oplage van 500 exemplaren.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.