Subsidies

Aanmelding Proefvertaling

proefvertaling

Vertalers kunnen zich aanmelden voor het maken van een proefvertaling uit het Nederlands in een vreemde taal. Indien de beoordeling positief is, volgt plaatsing op de zogeheten Vertalerslijst.

Criteria

  • de vertaler heeft een CV met aantoonbare affiniteit en/of ervaring met literair vertalen
  • er is behoefte aan vertalers binnen het desbetreffende taalgebied
  • de vertaler heeft in het huidige kalenderjaar nog geen andere proefvertaling gemaakt
  • de vertaler is bij voorkeur een moedertaalspreker van de taal waarin wordt vertaald
  • de vertaler motiveert haar/zijn keuze voor het beroep

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.