Subsidies

Steunfonds Oekraïense makers

Deze regeling is bedoeld om kunstenaars en culturele makers uit Oekraïne of Rusland die als vluchteling in Nederland verblijven, tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. De aanvraag moet worden ingediend door een culturele instelling in Nederland.

Er kan ofwel voor een gezelschap (van maximaal 15 personen) worden aangevraagd ofwel voor een individuele kunstenaar. Een instelling kan maximaal drie aanvragen indienen voor een individuele kunstenaar. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst; als datum geldt de datum van ontvangst van de complete aanvraag.

Subsidievoorwaarden

  • De aanvrager is een (niet-)gesubsidieerde culturele instelling, organisatie of rechtspersoon in Nederland.
  • De aanvrager vraagt aan in overleg met en ten behoeve van een maker die werkzaam is in een van de culturele sectoren: film, podiumkunsten, letteren, cultureel erfgoed en beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur, vormgeving en digitale cultuur) en cultuureducatie en -participatie.
  • De maker heeft aantoonbare professionele ervaring in het culturele werkveld.
  • De professionele ervaring van de kunstenaar wordt aangetoond met een korte biografie (in het Nederlands of Engels) met een overzicht van gevolgde opleiding(en), werkervaring en culturele activiteiten van de maker.
  • De maker heeft een Oekraïens paspoort of een paspoort uit de Russische Federatie en was op 24 februari 2022 woonachtig in Oekraïne of Rusland.
  • De maker verblijft ten tijde van het indienen van de aanvraag in Nederland of gebruikt de middelen van de subsidie om naar Nederland te komen.
  • De subsidie wordt door de ontvanger besteed aan het uitkeren van een vergoeding aan de maker ten behoeve van het in de aanvraag omschreven project.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.